Audyty

 • jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 • projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • organizacji, systemów,
 • inne na życzenie klienta.

Kontrole

 • jednostek organizacyjnych (w tym: okresowe, doraźne),
 • dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • inne na życzenie klienta.

Doradztwo w zakresie

 • sporządzania i rozliczania wniosków dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym ze środków UE),
 • odliczania podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym sporządzanie SIWZ, realizacja postępowań, procedura odwoławcza),
 • oświaty (kompleksowe doradztwo dla jednostek oświatowych, w tym w zakresie ewaluacji, finansów), także podmiotów prywatnych prowadzących placówki oświatowe,
 • przygotowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej,
 • bezpieczeństwa informacji w jednostce (sporządzanie procedur w tym polityki bezpieczeństwa),
 • przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w jednostce,
 • systemu pierwszej pomocy w jednostce,

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować zakres doradztwa do jego indywidualnych potrzeb.

Szkolenia z zakresu

 • sporządzania i rozliczania wniosków dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym ze środków UE),
 • odliczania podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • przygotowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej,
 • zarządzania jednostkami administracji publicznej (w tym m.in. z zakresu zatrudniania pracowników, wynagradzania, oceniania, służby przygotowawczej),
 • zarządzania placówkami oświatowymi / edukacyjnymi (w tym ewaluacja, finanse),
 • zarządzania placówkami SP ZOZ,
 • przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego,
 • bezpieczeństwa informacji w jednostce,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoź. w jednostce,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • audytu i kontroli,
 • zarządzania oraz marketingu,
 • technik sprzedaży, negocjacji,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • zarządzania czasem,
 • rozwoju osobistego,
 • inne wg zapotrzebowania klientów.

Tematy szkoleń dopasowujemy każdorazowo do
wymagań klienta.

Doradztwo prawne

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego świadczone przez radców prawnych. Ponadto świadczymy usługi doradztwa w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym m.in. pomoc w procedurze odwoławczej). Dysponujemy specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, którzy byli arbitrami w UZP.

Mediacje

Świadczymy usługi mediacji (ekologicznych, społecznych itp.), które prowadzą osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie.